Breadcrumbs

Kupu Whakahei a Te Amokapua
(Dean's Welcome)

Brendan

Piki mai rā kake mai rā inumia i Te Waiora a Tāne i tupu whakaritorito ai te aka matua i riro mai ai ki taiao ngā kete o te mātauranga, naomia, rūnangatia, wānangatia e tū uru kahika tāua i ō nui, i ō mana. E hika ka kau tāua i te kohititanga o te ahoroa o Koirau e pūnehunehu ki runga te Mātahi o te tau te putunga o te hinu. Hākaritia e hika te kaihaukai a Hurupā ka tū Kahikatea, a Hurupī ka aka Te Pua Wānanga ki te Ao. Ka hēteri tō tū ki te Tihi o Kahikatea, e whiwhi ai ki te mātarikitanga o te mātauranga e hika e. Nau mai! Haere mai!

Te Pua Wānanga ki te Ao / the Faculty of Māori and Indigenous Studies aims to uplift the people of Aotearoa and to be the first choice university for Māori and Pacific students. Te Pua Wānanga ki te Ao represents innovation and tradition in teaching and research, and it provides national and international leadership in Māori, Pacific and indigenous issues and sustainable development. Te Pua Wānanga ki te Ao is distinctive in that it actively promotes Māori, Pacific and indigenous people's cultural and development issues through its teachings, research, conferences and publications. Staff of Te Pua Wānanga ki te Ao provide leadership and role modelling in teaching, research and administration, and it offers a full range of academic opportunities from foundation to post-doctoral teaching and research.

Te Puawānanga is a native flower that symbolizes Māori civilization from which its intellectual and educational philosophies and knowledge evolved. We exist within a university that reflects the wider intellectual world we live in. By knowing who we are and where we come from, we can acquire new knowledge with confidence to add to the accumulated wisdom of our ancestors.

Professor Brendan Hokowhitu, PhD

Te Amokapua / Dean, Ngāti Pukenga