National Institute of Demographic and Economic Analysis
Waikato Home Waikato Home  >  National Institute of Demographic and Economic Analysis  >  Our People  >  Raukura Roa Staff + Students Login |  - Logout

Dr Raukura Roa

Senior Research Officer

Recent Publications

  • Tahana, A., Kilgour, J. T., Roa, T., & Joseph, R. (2016). Collaborative Māori governance Te Mana Whatu Ahuru: Blending Mana in the Māori governance space. In Kiingitanga Day, University of Waikato, Hamilton, New Zealand.

  • Roa, R. (2011). Whakahokia te reo ki tōna taioretanga: He rautaki reo mō Waikato-Tainui. Te Kōtihitihi Ngā Tuhinga Reo Māori, 1, 79-86.

  • Karetu, T., Roa, R., Gloyne, P., & Koroheke, T. (2010). Te Panekiretanga. In Keynote speakers of the Ako Wānanga Symposium: Enhancing the Ako Experience - a Wānanga Way, Airport Conference Centre, Hamilton, New Zealand.

  • Roa, R. (2010). Te Tira Haere o te Panekiretanga o te Reo. He Pī ka Rere. Te Panekiretanga o te Reo. Te Putanga, 3, 29-30.

Find more research publications by Raukura Roa