Research Publications for Jennifer J (Jenny) Lee-morgan

Welcome to the University of Waikato research publications search page. This database includes all research publications produced by the University from 1998.

See Also: Research Links | Student Research Theses | Research Commons

Author's Publications

Publications ByLEE-MORGAN, Jennifer J (Jenny)

  Use our Online Phonebook to contact our current staff members.

  • Lee-Morgan, J. J., & Lee-Morgan, E. (2017). Kia kāpuia te reo o Tāmaki ki te Tonga: Tāmaki Makaurau ki te Tonga. In V. Olsen-Reeder, J. Hutchings, & R. Higgins (Eds.), Te Ahu o te reo Māori: Reflecting on Research to Understand the well-being of te reo Māori (pp. 95-110). Wellington: Victoria University Press.

  • Bright, N., Hunia, M., Keane, B., Lee-Morgan, J. J., Morgan, E., Felgate, R., & Wylie, C. (2017). Te Ahu o te Reo. He pūrongo poto mō Tāmaki Makaurau ki te Tonga. NZCER & Te Taura Whiri i te Reo Māori.

  • Lee-Morgan, J. (2017). Pūrākau: Hei kaupapa rangahau mana motuhake Māori!. In A. McFarland, & N. Mathews (Eds.), He kete Whakawaitara he whakatara ā-rangahau (pp. 48-60). Wellington: NZCER Press.

  • Greensill, H., Manuirirangi, H., Pihama, L., Mahealani Miller, J., Lee-Morgan, J., Campbell, D., & Te Nana, R. (2017). He maimoa i ngā whakatupuranga anamata: Ko te mātauranga taketake o ngā tūpuna me te whakarea tamariki. Te Kōtihitihi Ngā Tuhinga Reo Māori, 4, 91-102.

  • Hutchings, J., Higgins, R., Bright, N., Keane, B., Olsen-Reeder, V., Huina, M., . . . Kearns, R. (2017). Te Ahu o te Reo Te reo Māori i ngā kāinga me ngā hapori He Tirohanga Whānui.. Wellington: NZCER & Te Taura Whiri i te reo Māori.

  • Lee-Morgan, J. J., & Hoskins, R. (2017). Kāinga tahi, kāinga rua: A kaupapa Māori response of Te Puea Memorial Marae.. Parity: Responding to Homelessness in Aotearoa New Zealand., 30(8), 13-14.

  • Lee-Morgan, J. J., & Muller, M. (2017). On the stage Māori medium ITE: Listening to students’ voices. The New Zealand Annual Review of Education, 22, 21-35. doi:10.26686/nzaroe.v22i0.4144

  • Lee-Morgan, J. J. (2016). Indigenising the EdD in New Zealand. Te Puna Wānanga EdD. In V. A. Storey (Ed.), International Perspectives on Professional Practice Doctorates: Applying a Critical Friends Approach to Educational Doctorates and Beyond. (pp. 249-268). Palgrave Macmillan..

  • Lee-Morgan, J., & Hutchings, J. (Eds.) (2016). Decolonisation in Aotearoa Education, Research and Practice.

  • Lee-Morgan, J., & Hutchings, J. (2016). Introduction: Kaupapa Māori in action: Research, theory and practice. In J. Lee-Morgan, & J. Hutchings (Eds.), Decolonisation in Aotearoa Education, Research and Practice (pp. 1-18). The New Zealand Council for Educational Research (NZCER).

This page has been reformatted for printing.