Breadcrumbs

Te Tohu Paetahi

He hōtaka ako reo Māori a Te Tohu Paetahi. Kua roa e whakatairanga nei i tō tātou reo rangatira mā te ako rumaki, mai i te tau 1991.

The class of 2016 on their end of year Marae noho to the Mount.

Ko te aronga nui o tēnei hōtaka kia whai huarahi motuhake ngā tauira kia ako i te reo Māori mā te horopaki tonu o te rumaki. Ka whakawhāititia mai ngā pepa me ngā mahi hei tau tuatahi mō ā rātou tohu. Ko te whāinga kia mātau te tauira, kia eke tōna atamai e kaha ai te āta kōrerotia o te reo Māori, ka tahi. Ka rua, kia whai wāhi haumaru, wāhi tautoko e ako ai te tauira mā te wānanga ngātahi-ā-whānau i raro i ngā tikanga a te Māori.

He mea whakarite tēnei hōtaka rumaki reo e Te Whare Wānanga o Waikato nā runga i te māharahara ki te kounga o te reo o ngā putanga e whakatutuki ana i ā rātou tohu paetahi Māori, me te māharahara hoki ki te oranga o te reo, waihoki ko te whakapūmautanga o te reo.

Kua hipa te rua tekau mā rima tau, ā, kei te puāwai tonu te reo Māori ki Waikato. Ko ngā tauira katoa e kuhu ana ki te tohu Bachelor of Arts (BA), e āhei ana ki te whakawhanake i a rātou anō mā te hōtaka ako o Te Tohu Paetahi. E whakaakona ana te hōtaka nei mā te reo Māori, ā, e ono ngā pepa reo hei whai mā te tauira.

I te tau tuatahi, ka taumaha rā ngā mahi, nōreira me tae te tauira ki ngā kauhau katoa whakaakona ai i waenganui i ngā hāora o te 9am - 3pm Rāhina ki te Rāmere. Tīmata ai ia rā ki te karakia, whai ake ko ngā mihimihi me ngā mahi kapa haka.

2018 e whakaratohia ana te manga ako o Hukatai (mā te hunga tauhou) ki te Whare Wānanga nei. Ka whakahaerehia tēnei i te Rāhina 26 o Huitanguru ki te Rāmere 12 Whiringa-ā-nuku.

Ki te hiahia tono mai koe i te hōtaka nei me whakapā mai ki 07 838 4737 me tuku imēra rānei ki  tetohupaetahi@waikato.ac.nz.

He pārongo atu anō, torona: http://www.waikato.ac.nz/fmis/study/te-tohu-paetahi.

Me whakapā mai

Te Pua Wānanga Ki Te Ao
Waea: 0800 924 528 waea tūhono: 4737 + 64 7 838 4737
imēra: fmis@waikato.ac.nz