Breadcrumbs

Uni-wide Pōwhiri

I a tau i a tau ka tū tētehi pōwhiri ki te Whare Wānanga o Waikato ki tō tātou marae o Te Kohinga Mārama hei whakatau i ngā tauira me ngā kaimahi hou mai i ngā tōpito katoa o te waahi nei.  Tū tahi ai te kaiako, te kaimahi me te tauira hei tuku i te haka pōwhiri hei whakarauika i ngā tapuwae i raro i ngā āhuru mōwai o ngā tātou Rūruhi karanga, waiata me ngā Koroheke tuitui kōrero, ā ko te hunga rangatahi tērā hei hāpai ō ki muri.
He miharo te kite atu i ngā mata nō Aotearoa whānui nō tāwahi anō hoki.  Mō ngētehi o te hunga whakaeke he wā tuatahi mō rātou ki te rongo i ngā āhuatanga o te pōwhiri otirā o te Ao Māori ki rerira rongo ai rātou i te mahanatanga me te manaakitanga.

I whāngaihia te mahi a te tangata ā tinana ā hinengaro ā wairua hoki ki te kai ki te kōrero ki te waiata ki ngā tikanga me te kawa o Tainui waka ake kia tika ai te hoe o te waka o te mātauranga.
Pūmau mārika te whakatauki i whakatakotohia e Herewini Parata ki roto i te katoa kia timata pai ai te hou atu ki roto i ngā mahi arā ko te manu e kai ana i te miro nōnā te ngāhere, ā, ko te manu e kai ana i te mātauranga nōnā te ao.

Read this article in English