Research Publications for Te Raukura R O (Raukura) Roa

Welcome to the University of Waikato research publications search page. This database includes all research publications produced by the University from 1998.

See Also: Research Links | Student Research Theses | Research Commons

Author's Publications

Publications ByROA, Te Raukura R O (Raukura)

  Use our Online Phonebook to contact our current staff members.

  • Tahana, A., Kilgour, J. T., Roa, T., & Joseph, R. (2016). Collaborative Māori governance Te Mana Whatu Ahuru: Blending Mana in the Māori governance space. In Kiingitanga Day, University of Waikato, Hamilton, New Zealand.

  • Roa, T. (2015). Ko ngā takahanga i a Arihi i Te Ao Mīharo - Lewis Carroll [Translation]. Portlaoise, Ireland: Evertype.

  • Roa, R. (2011). Whakahokia te reo ki tōna taioretanga: He rautaki reo mō Waikato-Tainui. Te Kōtihitihi Ngā Tuhinga Reo Māori, 1, 79-86.

  • Roa, R. (2010). Te Tira Haere o te Panekiretanga o te Reo. He Pī ka Rere. Te Panekiretanga o te Reo. Te Putanga, 3, 29-30.

  • Roa, R. (2010). Te tira haere o Te Panekiretanga o te reo. In Te Hookioi e rere atu naa (Vol. Oct, pp. 31).

  • Karetu, T., Roa, R., Gloyne, P., & Koroheke, T. (2010). Te Panekiretanga. In Keynote speakers of the Ako Wānanga Symposium: Enhancing the Ako Experience - a Wānanga Way, Airport Conference Centre, Hamilton, New Zealand.

  • Roa, R. (2009). He tongikura. In Te Hookioi e rere atu naa (Vol. Dec, pp. 8-9).

  • Roa, T. R. (2008). Formulaic discourse patterning in Moteatea. (PhD Thesis, The University of Waikato).

  • Roa, T., & Roa, R. (2007). Kai-a-te-mata, Kai-a-te-Hinengaro, Kai-a-te-Rangatira. Morrinsville: Te Kohi Komiti, Kaiatemata Marae.

  • Roa, T., & Roa, R. (2007). Kai a te Mata, kai a te Hinengaro, Kai a te Rangatira. Morrinsville: Te Kōhi Komiti, Kaiatemata Marae.

This page has been reformatted for printing.