Research Publications for George R (Hori) Manuirirangi

Welcome to the University of Waikato research publications search page. This database includes all research publications produced by the University from 1998.

See Also: Research Links | Student Research Theses | Research Commons

Author's Publications

Publications ByMANUIRIRANGI, George R (Hori)

  Use our Online Phonebook to contact our current staff members.

  • Greensill, H., Manuirirangi, H., Pihama, L., Mahealani Miller, J., Lee-Morgan, J., Campbell, D., & Te Nana, R. (2017). He maimoa i ngā whakatupuranga anamata: Ko te mātauranga taketake o ngā tūpuna me te whakarea tamariki. Te Kōtihitihi Ngā Tuhinga Reo Māori, 4, 91-102.

  • Manuirirangi, G. (2017). Kaikōrero tangata whenua mō te pōwhiri i ngā tauira o Te Tohu Paetahi 2016 - 2017..

  • Manuirirangi, G. (2017). The Translation of medieval Galician cantigas into Te Reo Māori (As cantigas de Martin Codax en 55 linguas (The Martin Codax poems in 55 Languages)). Universida de Vigo.

  • Greensill, H. -I. -M. E. A., Manuirirangi, H., & Whaanga, H. (2017). Māori language resources and Māori initiatives for teaching and learning te reo Māori. In H. Whaanga, T. T. Keegan, & M. Apperley (Eds.), He Whare Hangarau Māori - Language, culture & technology (pp. 1-9). Te Whare Wānanga o Waikato / University of Waikato, Kirikiriroa / Hamilton, New Zealand: Te Pua Wānanga ki te Ao / Faculty of Māori and Indigenous Studies.

  • Manuirirangi, G. R. (2017). Ngā Ia Nōnoke. Te Kōtihitihi, Ngā Tuhinga Reo Māori, 4, 58-65.

  • Manuirirangi, H. (2017). A translation of Moodle into Te Reo Māori. In H. Whaanga, T. T. Keegan, & M. Apperley (Eds.), He Whare Hangarau Māori - Language, culture & technology (pp. 16-22). Te Whare Wānanga o Waikato / University of Waikato, Kirikiriroa / Hamilton, New Zealand: Te Pua Wānanga ki te Ao / Faculty of Māori and Indigenous Studies.

  • Manuirirangi, G. R. (2016). Monitoring Report. Te Paritūtanga o Te Reo – Bachelor of Māori Advancement programme Te Wānanga o Aotearoa. NZQA.

  • Manuirirangi, H. (2014). Haka whakaarara [Haka performed by Waikato Rugby Roller Mills team]. Tauranga, New Zealand.

  • Manuirirangi, G. (2014). He Manu-Iri-i-te-Rangi - Bird of the Heavens: Tūrake Manuirirangi 1896 - 1969. In S. Katene (Ed.), Turning the Hearts of the Children: Early Māori Leaders in the Mormon Church (pp. 205-216). Steele Roberts Aotearoa Limited.

  • Manuirirangi, G., & Keegan, T. T. (2013). Kia hōrapa te reo mā te hangarau. In He Manawa Whenua - Indigenous Research Conference 2013. Conference held at Hamilton.

This page has been reformatted for printing.