Kua pupū ake te hiamo o te ngākau whakapuke, i te whakarewatanga o tā mātou puka hautaka. Ka huraina ngā kupu rourou a tēnā, a tēnā, etia he kohu e rewa nei i Te Kōtihitihi.

I tapaina te puka hautaka nei Te Kōtihitihi – Ngā Tuhinga Reo Māori. Kei te ingoa tonu tōna aronga matua, arā, te kōtihitihi hei kakenga mā ngā kaituhi reo Māori. Kei ngā kaituhi anō tōna taumata, i roto hoki i ngā whakaeminga kupu e tāngia ana ki ōna whārangi. Ko te tino whāinga, ko te whakatairanga i tō tātou reo, i ō tātou reo-ā-iwi hoki.

Nā te ruarua o ngā puka hautaka reo Māori, i ara ake te whakaaro kia tāngia he puka hautaka motuhake ki Te Whare Wānanga o Waikato. He mea whakarite Te Kōtihitihi e ngā Pūkenga Māori tonu o Te Whare Wānanga whānui, kia whāia tētehi ara e horaina ai ngā tuhinga rangahau, tuhinga auaha, tuhinga arotake mātauranga me ngā tūmomo mahinga tito. I raro i ngā tohutohu arataki a tō mātou Amokapua me ngā kupu whakaawe a ngā Pou, kua tinana taua whakaaro i Te Kōtihitihi nei. Hāunga i te tā puka hautaka, koia nei anō te ara hangarau e whakapuakina ai Te Kōtihitihi, ka whakairia mai ki te ipurangi hei pānuitanga mā te ao tuihono rorohiko.

He mea whakaputa tēnei puka-hautaka e Te Whare Wānanga o Waikato.

ISSN 2230-3928 (He mea tā)

ISSN 2230-3936 (He mea ipurangi)

Te Rangapū Tātari

Ahorangi Pou Temara, Te Whare Wānanga o Waikato
Manukura Rangi Matamua, Te Whare Wānanga o Waikato
Tākuta Hēmi Whaanga, Te Whare Wānanga o Waikato
Hōri Manuirirangi, Te Whare Wānanga o Waikato

He kupu ārahi i te hunga tuku tuhinga mai

Ko Te Kōtihitihi te waka kawe i ngā tuhinga reo Māori e taea ai te wānanga i a Hihiri, te tātari i a Kupu, te whakatakoto i a Whakapae mā te reo Māori. Ko tā mātou, ko te pōwhiri i a koutou, i ngā tautōhito kaiaka whakahoropū o te reo Māori kia tukuna mai ā koutou tuhinga hei ngao matariki, hei whakapīwari i tēnei kaupapa huia kaimanawa. Nā reira, inā hiahia koutou ki te tuku mai i ā koutou tuhinga, ko ngā paearu ēnei e whai ake nei:

  • Me reo Māori anake ngā tuhinga.
  • Tukuna mai ā koutou tuhinga taumata rangi paruhi, kua āta whakatikahia e te ringa nāna i tuhituhi.
  • Tukuna mai ngā tuhinga taketake ake, ehara i te tuhinga kua tāruaruatia, kua whakamāoritia rānei, kua tuhia kētia rānei ki roto i tētehi atu puka hautaka, pukapuka whakapuakitanga rangahau.
  • Kia 7000 mano kupu te roa o ngā tuhinga. Mō ngā kaupapa tito, tāpae whakaaro, arotake pukapuka me ngā tuhinga auaha, kia 3000 mano kupu. Me whai hoki ngā tuhinga katoa i te tikanga whakapuakanga APA.
  • E rua ngā wāhanga arotake i ngā tuhinga. He arotake i te kounga o te reo ka tahi, ā, he arotake i te matū o te tuhinga ka rua. Ka whiriwhirihia ngā tuhinga i ēnei arotake e rua.
  • Mā Te Rangapū Tātari e whiriwhiri ngā tuhinga ka tāia e Te Kōtihitihi.

Tukuna mai ngā tuhinga hei tāpiritanga Microsoft Word mā te karere hiko ki:

Te Kōtihitihi
Ngā Tuhinga Reo Māori
Te Pua Wānanga ki te Ao
Te Whare Wānanga o Waikato
Aotearoa
Karere hiko: Tuku ki te Kaitātari

Ngā Mōtika me ngā Mana Whakaaetanga

Pānui Manatārua

Ko ngā tuhinga auaha, ka mau tonu i te kaituhi te manatārua o tana tuhinga, me i kore rānei e whakahuatia he whakaritenga anō. Mō ētehi kē atu, ka riro te manatārua i Te Whare Wānanga o Waikato me ana kawenga hei kaiwhakaputa i Te Kōtihitihi. Kei te whakaae ngā kaituhi, nāna ngā tuhinga e tāngia ana ki roto i Te Kōtihitihi, kia tukuna te manatārua ki ngā kaiwhakaputa o tēnei puka hautaka, me te whakaae hoki kia kaua e tāngia nui ake i te 20 ōrau o tērā tuhinga ki wāhi kē, ki horopaki kē, ki te kore e whakaaetia e ngā kaiwhakaputa o Te Kōtihitihi. Mēnā rā ka tāngia ngā kōrero o taua tuhinga ki tētehi whakaputanga atu anō, ā, kāore e nui ake tōna wāriu i te 10 ōrau o te whakaputanga rā, ka whakaaetia tērā. 

Ngā Kawenga

Ko ngā kai o roto i ngā tuhinga kōrero e tāngia ana, me te tika o te whakatakoto i ngā tohutoro katoa, he kawenga ēnei hei amo mā ngā kaituhi.

Te Whakaaetanga kia Kape Whakaahua

I raro i ēnei āhuatanga e whai ake nei, e whakaaetia ana kia kape whakaahuangia ngā tuhinga o Te Kōtihitihi mō ngā take mātauranga (kaua mō te arumoni):

  • Me whakamahi ngā kape whakaahua mō ngā take mātauranga anake, kaua hei tānga arumoni mō ētehi take arumoni atu anō rānei.
  • Me whakatakoto tohutoro ki te mātāpuna i puta ai te tānga ki te whārangi tuatahi o ia kape whakaahua kia pēnei: te(ngā) kaituhi, ingoa tuhinga, puka hautaka, te nama me ngā whārangi.
  • Waihoki, me puta tēnei kōrero tauākī ki te whārangi tuatahi: Kua tā houtia me te whakaaetanga a Te Whare Wānanga o Waikato.

Kāore i te whakaaetia kia kape whakaahuangia ngā tuhinga auaha o tēnei puka hautaka, ahakoa te take, ki te kore e whāia te whakaaetanga a te kaituihi ake. Katoa ngā pātai mō te manatārua, te kape whakaahua rānei me tuku ki te Kaitātari, Te Pua Wānanga ki te Ao, Te Whare Wānanga o Waikato, Kirikiriroa, Aotearoa.