This paper is not offered for 2024

For previous occurrences, try the 2023 version of this year.

15

300

“Tōku reo, tōku ohoho, tōku reo, tōku mapihi maurea, toku whakakai marihi”. He huhua ngā mata o te reo Māori, rā, te reo ā-waha, ā-tinana, ā-tā, e whakaata ana i te wairua, ngā kare āroto otirā, ngā tikanga o te reo Māori. Ka whakawhanake i ngā mōhiotanga me ngā māramatanga, ngā tukanga me ngā pūkenga reo hoki e tika ana ki te tautoko i ngā mahi a ngā ākonga e ako ana mā te reo Māori. Mā reira, e taea ai te whakaako kounga i Te Reo Matatini ki tōnā ikeiketanga.

Additional information

  • Paper details current as of 28 Jan 2024 00:07am
  • Indicative fees current as of 21 May 2024 01:20am