PUTOI400

Te Pakirehua me ngā Taunakitanga Whakamōhio

2024
This paper is not offered for 2024

For previous occurrences, try the 2023 version of this year.

15

400

TOITU400

Ko ngā kōrero o te orokohanga o te ao Māori te whakakaupapatanga o tēnei pepa pakirehua. Ka ākina ngā tauira kia tīmata mai i ngā kōrero mō Ranginui rāua ko Papatūānuku. Ka whakarite pakirehua, ka tautuhi tauira me te whakahaere i te pakirehua e hāngai ana ki ngā marau.

Additional information

  • Paper details current as of 29 Jan 2024 10:30am
  • Indicative fees current as of 21 May 2024 01:20am