TOITU201

Whanaketanga Mātauranga Māori 2: Me mātua mōhio koe ki a koe anō

2024
This paper is not offered for 2024

For previous occurrences, try the 2023 version of this year.

15

200

TEEDU201

Ko te tikanga o tēnei pepa ko te whakawhanake i te hiranga me te hōhonutanga o te āhua kawe a Māori i a ia i roto i ngā horopaki mātauranga whakaako mā te huarahi o te reo Māori. Tuatahi, me mōhio anō te tangata ki a ia anō, ā-hapū, ā-iwi, mana whenua hoki. Ko te reo tērā, ko ngā tikanga me ngā kawa ērā. Ko te Mātauranga Māori, ko te kaupapa Māori, ko te iwi taketaketanga ērā. Ko te kaupapa ko te whakarite i ngā tauirā ārohe, ā-hapū, ā-iwi, ā-Māori ki ngā horopaki whakaako mā te reo Māori.

Additional information

  • Paper details current as of 28 Jan 2024 00:07am
  • Indicative fees current as of 21 May 2024 01:20am