Breadcrumbs

Magical Pāngarau

Project Leaders: Leeana Herewini & Charles Rolleston
Research Team: Leeana Herewini, Charles Rolleston, Ngārewa Hawera & Bronwen Cowie

Project Dates: 2016

What is the aim of this research?

To gather and share what effective Pāngarau (mathematics) teaching practice looks like in Māori medium settings. The research findings are presented in a series of case studies and learning stories that illustrate how experienced kaiako (teachers) prepare themselves and their ākonga (students) for success in Pāngarau. These snapshots of exemplary Pāngarau practice are intended to highlight how kaiako can create their own “magic” and enhance the quality of Pāngarau teaching and learning for all ākonga in their classroom and kura.

Why is it important?

This research highlights the exemplary practice of kaiako when teaching Pāngarau to share some of the magical moments they create with ākonga. In order to demystify the magic in their practice, the research project provides a range of case studies and learning stories that illustrate how these seven kaiako support ākonga success and achievement in Pāngarau.The data for Ngā Whanaketanga Rumaki Māori (Ministry of Education, 2014) suggests that urgent attention is required to support ākonga achievement in Pāngarau. The findings of this report provide further insights for Māori medium educators to support ākonga to be learners who are excited, passionate and successful in Pāngarau.

What is the potential impact of the research?

This research will help current classroom teachers, teacher trainees, policy makers and whānau interested in understanding how exemplary kaiako teach Pāngarau.

Tēnei anō te mihi maioha ki a koutou mō ngā whakaaro i whārikihia nei ki ngā kairangahau. Anō te pai o te noho tahi me te kōrero tahi hei tauira atu i ngā āhuatanga whakaako i te Pāngarau. Ka tika hoki, inā te mahi, he mahi rangatira.