Breadcrumbs

Te Tari o Te Amokapua

Dean's Office

Ka poupoua te poutiriaorangi te poutiriaopapa
Te urunga tū te urunga pae te urunga mātiketike
O te wānanga
E huaki ai te ara tōtara
Ka awapō, Ka awatea
Ka Aomārama

"To advance Māori and indigenous peoples
through excellence in education, teaching
and research."

Ngā Pūkenga (Our Staff)

Anthea Booth

Office Administrator

Donna Campbell

Senior Lecturer / Pūkenga Matua

Moengaroa Edmonds

Māori Student Support - Tātai Aronui; Teaching Fellow

Assoc. Prof. Te Kahautu Maxwell

Associate Professor / Ahonuku

Dr Sophie Nock

Senior Lecturer / Pūkenga Matua

Assoc. Prof. Tom Roa

Associate Professor / Manukura

Dr Jackie Tuaupiki

Senior Lecturer / Pūkenga Matua