Breadcrumbs

Te Pua Wānanga ki te Ao

Faculty of Māori and Indigenous Studies

Ka poupoua te poutiriaorangi te poutiriaopapa
Te urunga tū te urunga pae te urunga mātiketike
O te wānanga
E huaki ai te ara tōtara
Ka awapō, Ka awatea
Ka Aomārama

"To advance Māori and indigenous peoples
through excellence in education, teaching
and research."

Ngā Pūkenga (Our Staff)

Professor Sandy Morrison

Professor / Ahorangi / Acting Dean

Dr Donna Campbell

Associate Professor / Manukura

Assoc. Prof. Te Kahautu Maxwell

Associate Professor / Ahonuku

Dr Ēnoka Murphy

Senior Lecturer / Pūkenga Matua

Dr Sophie Nock

Associate Professor / Manukura

Professor. Tom Roa

Professor / Ahorangi

Louise Tainui

Faculty Operations Manager

Dr Jackie Tuaupiki

Senior Lecturer / Pūkenga Matua

Dr Waikaremoana Waitoki

Associate Professor / Manukura