Breadcrumbs

Te Tari o Te Amokapua

Dean's Office

Ka poupoua te poutiriaorangi te poutiriaopapa
Te urunga tū te urunga pae te urunga mātiketike
O te wānanga
E huaki ai te ara tōtara
Ka awapō, Ka awatea
Ka Aomārama

"To advance Māori and indigenous peoples
through excellence in education, teaching
and research."

Ngā Pūkenga (Our Staff)

Assoc.Prof. Sandy Morrison

Assistant Dean (Academic)

Anthea Booth

Office Administrator

Donna Campbell

Senior Lecturer / Pūkenga Matua

Moengaroa Edmonds

Māori Student Support - Tātai Aronui; Teaching Fellow

Assoc. Prof. Māui Hudson

Associate Professor / Manukura

Wiki Ihaka

Personal Assistant

Prof. Dr Rangi Matamua

Associate Dean Postgraduate/Te Ara Tōtara

Assoc. Prof. Te Kahautu Maxwell

Associate Professor / Manukura

Tuti Nikora

Financial Administrator

Dr Sophie Nock

Senior Lecturer / Pūkenga Matua

Assoc. Prof. Tom Roa

Associate Professor / Manukura

Ngāwai Smith

Marketing & Communications Advisor (Māori)

Prof. Pou Temara

Professor in Te Reo & Tikanga

Dr Jackie Tuaupiki

Senior Lecturer / Pūkenga Matua