Breadcrumbs

Hineitimoana Greensill

Qualifications: BA Waikato, BA(Hons) Waikato, PGDipSLT Waikato, MA Waikato, PGCert Waikato


hineiti@waikato.ac.nz

Lecturer / Pūkenga

Papers Taught

DEVS502 - Sustainable Resource Issues
REOM111 - Te Reo Māori: Introductory 1

Recent Publications

 • Hokowhitu, B., Oetzel, J., Reddy, R., Smith, L., Simpson, M., Nock, S., . . . Johnston, K. (2017). Kaumatua mana motuhake: Kaumatua managing life-transitions through tuakana-teina/peer education. In The New Zealand Medical Journal: Proceedings of the Waikato Clinical Campus Biannual Research Seminar Vol. 130 (pp. 108).

 • Greensill, H., Manuirirangi, H., Pihama, L., Mahealani Miller, J., Lee-Morgan, J., Campbell, D., & Te Nana, R. (2017). He maimoa i ngā whakatupuranga anamata: Ko te mātauranga taketake o ngā tūpuna me te whakarea tamariki. Te Kōtihitihi Ngā Tuhinga Reo Māori, 4, 91-102. Open Access version: https://hdl.handle.net/10289/12435

 • Greensill, A., & Greensill, H. (2017). Te whāinga roa mō te whenua: Pathways of resistance, reclamation and renewal. In He Manawa Whenua Indigenous Research Conference. Conference held Claudelands Conference & Exhibition Centre, Hamilton, New Zealand.

 • Greensill, H. -I. -M. E. A., Manuirirangi, H., & Whaanga, H. (2017). Māori language resources and Māori initiatives for teaching and learning te reo Māori. In H. Whaanga, T. T. Keegan, & M. Apperley (Eds.), He Whare Hangarau Māori - Language, culture & technology (pp. 1-9). Te Whare Wānanga o Waikato / University of Waikato, Kirikiriroa / Hamilton, New Zealand: Te Pua Wānanga ki te Ao / Faculty of Māori and Indigenous Studies. Open Access version: https://hdl.handle.net/10289/11734

Find more research publications by Hineitimoana Greensill

Contact Details

Name  Extn.  Username  Room  Department
Greensill, Hineitimoana 4691 hineiti A.1.20 Te Pua Wananga ki te Ao

You can contact staff by:
 • Calling +64 7 838 4466  select option 1, then enter the extension
 • Extensions starting with 4, 5, 9 or 3 can also be direct dialled:
  • For extensions starting with 4: dial +64 7 838 extension
  • For extensions starting with 5: dial +64 7 858 extension
  • For extensions starting with 9: dial +64 7 837 extension
  • For extensions starting with 3: dial +64 7 2620 + the last 3 digits of the extension  e.g. 3123 = +64 7 262 0123
 • Emailing username@waikato.ac.nz
 • Using the campus map to locate their room