Breadcrumbs

Hōri Manuirirangi

Iwi: Ngā Ruahine, Ngāti Kahungunu


Qualifications: BA Waikato, MA Waikato, PGDipInt&Trans Waikato, RSA/Cambridge CTEFLA


horimanu@waikato.ac.nz

Lecturer / Pūkenga

Papers Taught

REOM111 - Te Reo Māori: Introductory 1
REOM211 - Te Reo Māori: Intermediate 1
REOM214 - Te Reo Māori: Post-Intermediate 2
REOM314 - Te Reo Māori: Advanced

Recent Publications

  • Manuirirangi, G. (2017). Kaikōrero tangata whenua mō te pōwhiri i ngā tauira o Te Tohu Paetahi 2016 - 2017..

  • Manuirirangi, H. (2017). A translation of Moodle into Te Reo Māori. In H. Whaanga, T. T. Keegan, & M. Apperley (Eds.), He Whare Hangarau Māori - Language, culture & technology (pp. 16-22). Te Whare Wānanga o Waikato / University of Waikato, Kirikiriroa / Hamilton, New Zealand: Te Pua Wānanga ki te Ao / Faculty of Māori and Indigenous Studies. Open Access version: https://hdl.handle.net/10289/11733

  • Greensill, H. -I. -M. E. A., Manuirirangi, H., & Whaanga, H. (2017). Māori language resources and Māori initiatives for teaching and learning te reo Māori. In H. Whaanga, T. T. Keegan, & M. Apperley (Eds.), He Whare Hangarau Māori - Language, culture & technology (pp. 1-9). Te Whare Wānanga o Waikato / University of Waikato, Kirikiriroa / Hamilton, New Zealand: Te Pua Wānanga ki te Ao / Faculty of Māori and Indigenous Studies. Open Access version: https://hdl.handle.net/10289/11734

  • Manuirirangi, G. R. (2017). Ngā Ia Nōnoke. Te Kōtihitihi, Ngā Tuhinga Reo Māori, 4, 58-65. Open Access version: https://hdl.handle.net/10289/12505

Find more research publications by Hōri Manuirirangi

Contact Details

Email: horimanu@waikato.ac.nz
Room: A1.21a
Phone: 6671