Breadcrumbs

Whakapā Mai (Contact Us)

Wāhi Whakatau (Faculty Office)

+ 64 7 838 4737
[email protected]

ITS Block
Gate 9, Hillcrest Road
Hamilton

Postal Address

Te Pua Wānanga ki te Ao
Faculty of Māori and Indigenous Studies
The University of Waikato
Private Bag 3105
Hamilton
New Zealand

Kaiwhakaako

Student Success Co-ordinator

Libby Gray


Iwi: Tama Ūpoko, Ngāti Uepōhatu, Ngāti Rēhia, Ngāti Tūwharetoa
+64 7 837 9605
[email protected]

Te Ara Tōtara

Associate Dean (Postgraduate)