Breadcrumbs

Te Kōtihitihi


Kua pupū ake te hiamo o te ngākau whakapuke, i te whakarewatanga o tā mātou puka hautaka. Ka huraina ngā kupu rourou a tēnā, a tēnā, etia he kohu e rewa nei i Te Kōtihitihi.

I tapaina te puka hautaka nei Te Kōtihitihi – Ngā Tuhinga Reo Māori. Kei te ingoa tonu tōna aronga matua, arā, te kōtihitihi hei kakenga mā ngā kaituhi reo Māori. Kei ngā kaituhi anō tōna taumata, i roto hoki i ngā whakaeminga kupu e tāngia ana ki ōna whārangi. Ko te tino whāinga, ko te whakatairanga i tō tātou reo, i ō tātou reo-ā-iwi hoki.

Nā te ruarua o ngā puka hautaka reo Māori, i ara ake te whakaaro kia tāngia he puka hautaka motuhake ki Te Whare Wānanga o Waikato. He mea whakarite Te Kōtihitihi e ngā Pūkenga Māori tonu o Te Whare Wānanga whānui, kia whāia tētehi ara e horaina ai ngā tuhinga rangahau, tuhinga auaha, tuhinga arotake mātauranga me ngā tūmomo mahinga tito. I raro i ngā tohutohu arataki a tō mātou Amokapua me ngā kupu whakaawe a ngā Pou, kua tinana taua whakaaro i Te Kōtihitihi nei. Hāunga i te tā puka hautaka, koia nei anō te ara hangarau e whakapuakina ai Te Kōtihitihi, ka whakairia mai ki te ipurangi hei pānuitanga mā te ao tuihono rorohiko.

He mea whakaputa tēnei puka-hautaka e Te Whare Wānanga o Waikato.

ISSN 2230-3928 (He mea tā)

ISSN 2230-3936 (He mea ipurangi)


Putanga

Putanga 1
Putanga 2
Putanga 3
Putanga 4