Breadcrumbs

Te Kōtihitihi - Ngā Tuhinga Reo Māori


cover

He kupu ārahi i te hunga tuku tuhinga mai

Ko Te Kōtihitihi te waka kawe i ngā tuhinga reo Māori e taea ai te wānanga i a Hihiri, te tātari i a Kupu, te whakatakoto i a Whakapae mā te reo Māori. Ko tā mātou, ko te pōwhiri i a koutou, i ngā tautōhito kaiaka whakahoropū o te reo Māori kia tukuna mai ā koutou tuhinga hei ngao matariki, hei whakapīwari i tēnei kaupapa huia kaimanawa. Nā reira, inā hiahia koutou ki te tuku mai i ā koutou tuhinga, ko ngā paearu ēnei e whai ake nei:

 • Me reo Māori anake ngā tuhinga.
 • Tukuna mai ā koutou tuhinga taumata rangi paruhi, kua āta whakatikahia e te ringa nāna i tuhituhi.
 • Tukuna mai ngā tuhinga taketake ake, ehara i te tuhinga kua tāruaruatia, kua whakamāoritia rānei, kua tuhia kētia rānei ki roto i tētehi atu puka hautaka, pukapuka whakapuakitanga rangahau.
 • Kia 7000 mano kupu te roa o ngā tuhinga. Mō ngā kaupapa tito, tāpae whakaaro, arotake pukapuka me ngā tuhinga auaha, kia 3000 mano kupu. Me whai hoki ngā tuhinga katoa i te tikanga whakapuakanga APA.
 • E rua ngā wāhanga arotake i ngā tuhinga. He arotake i te kounga o te reo ka tahi, ā, he arotake i te matū o te tuhinga ka rua. Ka whiriwhirihia ngā tuhinga i ēnei arotake e rua.
 • Mā Te Rangapū Tātari e whiriwhiri ngā tuhinga ka tāia e Te Kōtihitihi.
 • Tukuna mai ngā tuhinga hei tāpiritanga Microsoft Word mā te karere hiko ki:

  Te Kōtihitihi
  Ngā Tuhinga Reo Māori
  Te Pua Wānanga ki te Ao
  Te Whare Wānanga o Waikato
  Aotearoa
  Karere hiko:Tuku ki te Kaitātari