Breadcrumbs

Te Kōtihitihi - Ngā Tuhinga Reo Māori


cover

Ngā Mōtika me ngā Mana Whakaaetanga

Pānui Manatārua

Ko ngā tuhinga auaha, ka mau tonu i te kaituhi te manatārua o tana tuhinga, me i kore rānei e whakahuatia he whakaritenga anō. Mō ētehi kē atu, ka riro te manatārua i Te Whare Wānanga o Waikato me ana kawenga hei kaiwhakaputa i Te Kōtihitihi. Kei te whakaae ngā kaituhi, nāna ngā tuhinga e tāngia ana ki roto i Te Kōtihitihi, kia tukuna te manatārua ki ngā kaiwhakaputa o tēnei puka hautaka, me te whakaae hoki kia kaua e tāngia nui ake i te 20 ōrau o tērā tuhinga ki wāhi kē, ki horopaki kē, ki te kore e whakaaetia e ngā kaiwhakaputa o Te Kōtihitihi. Mēnā rā ka tāngia ngā kōrero o taua tuhinga ki tētehi whakaputanga atu anō, ā, kāore e nui ake tōna wāriu i te 10 ōrau o te whakaputanga rā, ka whakaaetia tērā. 

Ngā Kawenga

Ko ngā kai o roto i ngā tuhinga kōrero e tāngia ana, me te tika o te whakatakoto i ngā tohutoro katoa, he kawenga ēnei hei amo mā ngā kaituhi.

Te Whakaaetanga kia Kape Whakaahua

I raro i ēnei āhuatanga e whai ake nei, e whakaaetia ana kia kape whakaahuangia ngā tuhinga o Te Kōtihitihi mō ngā take mātauranga (kaua mō te arumoni):

  • Me whakamahi ngā kape whakaahua mō ngā take mātauranga anake, kaua hei tānga arumoni mō ētehi take arumoni atu anō rānei.
  • Me whakatakoto tohutoro ki te mātāpuna i puta ai te tānga ki te whārangi tuatahi o ia kape whakaahua kia pēnei: te(ngā) kaituhi, ingoa tuhinga, puka hautaka, te nama me ngā whārangi.
  • Waihoki, me puta tēnei kōrero tauākī ki te whārangi tuatahi: Kua tā houtia me te whakaaetanga a Te Whare Wānanga o Waikato.
  • Kāore i te whakaaetia kia kape whakaahuangia ngā tuhinga auaha o tēnei puka hautaka, ahakoa te take, ki te kore e whāia te whakaaetanga a te kaituihi ake. Katoa ngā pātai mō te manatārua, te kape whakaahua rānei me tuku ki te Kaitātari, Te Pua Wānanga ki te Ao, Te Whare Wānanga o Waikato, Kirikiriroa, Aotearoa.