Breadcrumbs

Te Reo Māori: Introductory 1

REOM111-17A (HAM), 17B (HAM), 17C (HAM)

15.0 points

Ko te arotahi o tēnei pepa tīmata, e hāngai ana ki ngā ākonga kore reo, ākonga mōhio iti noa rānei i te reo Māori. Ka whāia ngā āhuatanga o te ako i re reo me ngā tikanga o ngā pūkenga whakarongo, kōrero, pānui, tuhituhi reo o ia rā, e pā ana ki te whānau, ngā nama, te wā te wāhi, te hokohoko, te kōrero mō tētahi tira haere me ētahi atu whakaaro. Kia tutuki ēnei whakaritenga, ka āhei te ākonga ki te whakaputua reo Māori rite tonu te whakamahia i te nuinga o te wā; te kōrero mōna ake me tana whānau; te whakamārama i te āhuatanga e pā ana ki a ia ake me ōna ake kaingākautanga, hiahia, wawata, me ēnei momo kōrero; te whakamārama taonga me te kōrero mō tētahi tira haere; te kōrero mō te kai; ngā mahi a te kāinga me te kura.

An introductory paper for students with little or no prior knowledge of the Māori language which provides basic everyday language focusing on family relationships, numbers, time, shopping, talking about a trip and commands. Upon successful completion of the paper, students will be able to:

  • Use Māori in a daily conversational way;
  • Introduce themselves and their family relationships;
  • Speak about themselves and their individual interests;
  • Express wants, desires and opinions; and
  • Identify objects and discuss a travel experience.

Assessment ratio: 1:0

When taught: 16C (HAM) weeks 9-13

Required book(s): J.C. Moorfield Te Kakano (Pearson Educational)

Note: This paper is not available to students who have passed NCEA Level 3 Māori, or equivalent, or who have passed Māori language papers at a higher level. This paper is taught bilingually. Enrolment in 15C (HAM) is limited to 45 students. The required book is only required for students enrolled in 15A (HAM).

Timetable


Teaching Staff