Breadcrumbs

He Ketuketunga Kaupapa Kōrero: Directed Study

REOM390-17B (HAM)

20.0 points

Ko te rangahau te tāhū o tēnei pepa. Ka titiro ngā tauira ki ngā āhuatanga maha o te rangahau, ka āta wānanga hoki i ngā kaupapa rangahau Māori. Ka kohikohi ngā tauira i ngā pūmanawa rangahau, katahi ka hangaia e rātau he mahere rangahau ki te whakamoana i ngā kōrero me ngā taunakitanga e hangai ana ki ta rātau i hiahia ai. Ka tikapohia he kaupapa hei rangahautanga mā rātau, ka whakatakotohia te huarahi ki te whakatutuki i tēnei kaupapa.

Upon successful completion of this paper students will be able to:

  • Access information;
  • Recognise relevant evidence;
  • Match oral and documental material;
  • Draw conclusions from evidence; and
  • Collate material for presentations.

Assessment ratio: 1:0

Note: This paper is taught in Māori. Admission is at the discretion of the Convenor.

Timetable


Teaching Staff

He Ketuketunga Kaupapa Kōrero: Directed Study
Dr Sophie Nock

Senior Lecturer / Pūkenga Matua