Breadcrumbs

Te Reo Māori

E ngā mana, e ngā reo, huri noa te motu, otirā, huri noa te ao, tēnei te mihi atu a Te Aka Reo o Te Pua Wānanga ki te Ao ki a koutou, e whaiwhai mai nei i ngā mātauranga tuku iho e pā nei ki te reo Māori, kia kaua ai e ngaro, kia mau tonu, kia ita ngā mōhiotanga i mahue iho i ō tātou tūpuna ki a tātou, hei tīpare toa mō tātou. Kāti, tēnā tātou i a rātou.

Nau mai! Piki mai! Kake mai! Kia titiro whakamua tahi atu tātou hei para i te huarahi ki te whakaara ake anō i te reo o te ao hou kei mua i a tātou, hei whakapakari i ō tātou mōhio, hei waiū mō te whakatipuranga ki te inu i te puna mātauranga, i te kete tuauri, i te kete tuatea, i te kete aronui. Otirā, kia para tātou i te huarahi hei kuhu i a tātou ki te hopu me te ako i te reo Māori i roto i tēnei ao hurihuri. I tua atu, kia mau motuhake tonu i a tātou te mana, te wehi, te tapu, te ihi o ia o tātou takitahi ake, i a tātou e hoe nei i ngā moana o iwi kē, o tikanga kē, o ao kē me ōna āhuatanga. Kia tū maitai tātou ki te tiro ā-ao, ki te hono atu ki taua ao mā te mirimiri i aua hono, e whakanui ana i a tātou i runga i te mana o tō tātou reo. Ko te kaupapa hei whaitanga mā tātou ko te titiro ā-ao ki te whakahono atu mā te huarahi o te kaupapa motuhake ake o tātou ake, arā, ko tō tātou reo.

He whai i ngā tohungatanga o te ako me rangahau ngā mātauranga o te reo Māori, o te ao hoki, kia puta ai i te ao pōuri ki te ao mārama.

Kua noho tūturu te reo Māori hei reo motuhake ake mō Aotearoa. Ko te ora, te mate rānei o te reo Māori kei runga katoa i ō tātou ūpoko. Ko ōna wharatanga i ngā wā kua pahure ake nei, kua whakaoho mai anō i te reo i te ao hou nei, arā hoki i ngā hōtaka reo Māori e whakahaerengia nei ki roto i Te Whare Wānanga o Waikato.


Careers

The ability to converse in both Māori and English has become increasingly important within a number of professional areas. The recognition of Māori as an official language of Aotearoa has been accompanied by an acknowledgement of tangata whenua issues within the community and society as a whole.

Some of these areas are:

 • Education (teaching and the development of learning resources);
 • Medicine (practice and therapy);
 • Research (tribal, national and museum);
 • Media (television, radio, publications and new developments);
 • Government (politics, research and translation);
 • Travel and Tourism;
 • And many others.

A Major in Te Reo Māori

To complete Te Reo Māori as a single major for the BA, students must gain 135 points from papers listed under Te Reo Maori.  This includes 105 points above 100 level and 60 points above 200 level.  Students must complete papers MAORI111, MAORI112, MAORI210, MAORI211, MAORI212, MAORI310, MAORI311, MAORI312 and MAORI316.

To complete Te Reo Māori as part of a double major for the BA or other undergraduate degree, students must gain 120 points from papers listed under Te Reo Māori.  This must include 90 points above 100 level and 45 points above 200 level.  Students must complete papers MAORI111, MAORI112, MAORI210, MAORI211, MAORI212, MAORI310, MAORI311,and MAORI312.


Minor in Te Reo Māori

To complete a minor in Te Reo Māori, students must complete 60 points from the papers listed for the Te Reo Māori major, with at least 30 points above 100 level and including papers MAORI111, MAORI112, MAORI211 and MAORI212.


Te Tohu Paetahi

Te Tohu Paetahi, our total immersions Māori language programme has paved the way for the revitalisation of our ancestral language, and 2016 saw Te Tohu Paetahi celebrate its 25th birthday.  From 2019 Te Tohu Paetahi is available in both Hamilton and Tauranga.

The focus of the programme is to provide students with a unique Māori language immersion pathway in which papers in te reo Māori are concentrated into a one year Diploma.  The goal is to produce students who can fluently and proficiently speak te reo Māoril.


Papers in Te Reo Māori

The following papers are offered by the Faculty of Māori and Indigenous Studies towards a major in Te Reo Māori. For the full list of papers that count towards the major in Te Reo Māori, please refer to the Online Catalogue of Papers. Where the information contained within the Online Catalogue of Papers differs from that contained within this site, the Online Catalogue of Papers shall take precedence.

Te Reo Māori

Greetings to you all in your pursuit of excellence in ensuring the survival, retention and maintenance of our noble language and its accompanying traditions.

The challenge for us all is to develop international links while nurturing that which makes us unique. The maintenance, retention and survival of the Māori language is dependent on each and every one of us. The erosion of the language in the past has been succeeded by a revitalisation within contemporary society.  Te Pua Wānanga ki te Ao takes pride in our role in that revitalisation.

Within Te Aka Reo, you will have the opportunity to learn the language from beginners level through to advanced.  Papers cover poetry, public speaking, the written word, formal and informal language and the use of techniques like metaphor and idiomatic expressions.  Our expert teaching staff provide you with a safe and encouraging learning environment to stimulate, support and challenge you in your journey.


Careers

The ability to converse in both Māori and English has become increasingly important within a number of professional areas. The recognition of Māori as an official language of Aotearoa has been accompanied by an acknowledgement of tangata whenua issues within the community and society as a whole.

Some of these areas are:

 • Education (teaching and the development of learning resources);
 • Medicine (practice and therapy);
 • Research (tribal, national and museum);
 • Media (television, radio, publications and new developments);
 • Government (politics, research and translation);
 • Travel and Tourism;
 • And many others.

A Major in Te Reo Māori

To complete Te Reo Māori as a single major for the BA, students must gain 135 points from papers listed under Te Reo Maori.  This includes 105 points above 100 level and 60 points above 200 level.  Students must complete papers MAORI111, MAORI112, MAORI210, MAORI211, MAORI212, MAORI310, MAORI311, MAORI312 and MAORI316.

To complete Te Reo Māori as part of a double major for the BA or other undergraduate degree, students must gain 120 points from papers listed under Te Reo Māori.  This must include 90 points above 100 level and 45 points above 200 level.  Students must complete papers MAORI111, MAORI112, MAORI210, MAORI211, MAORI212, MAORI310, MAORI311,and MAORI312.


Minor in Te Reo Māori

To complete a minor in Te Reo Māori, students must complete 60 points from the papers listed for the Te Reo Māori major, with at least 30 points above 100 level and including papers MAORI111, MAORI112, MAORI211 and MAORI212.


Te Tohu Paetahi

Te Tohu Paetahi, our total immersions Māori language programme has paved the way for the revitalisation of our ancestral language, and 2016 saw Te Tohu Paetahi celebrate its 25th birthday.  From 2019 Te Tohu Paetahi is available in both Hamilton and Tauranga.

The focus of the programme is to provide students with a unique Māori language immersion pathway in which papers in te reo Māori are concentrated into a one year Diploma.  The goal is to produce students who can fluently and proficiently speak te reo Māoril.


Papers in Te Reo Māori

The following papers are offered by the Faculty of Māori and Indigenous Studies towards a major in Te Reo Māori. For the full list of papers that count towards the major in Te Reo Māori, please refer to the Online Catalogue of Papers. Where the information contained within the Online Catalogue of Papers differs from that contained within this site, the Online Catalogue of Papers shall take precedence.

[ ** RECURSION WARNING ** ]
You are nesting the content of this page inside itself