Breadcrumbs

Te Reo Māori

E ngā mana, e ngā reo, huri noa te motu, otirā, huri noa te ao, tēnei te mihi atu a Te Aka Reo o Te Pua Wānanga ki te Ao ki a koutou, e whaiwhai mai nei i ngā mātauranga tuku iho e pā nei ki te reo Māori, kia kaua ai e ngaro, kia mau tonu, kia ita ngā mōhiotanga i mahue iho i ō tātou tūpuna ki a tātou, hei tīpare toa mō tātou. Kāti, tēnā tātou i a rātou.

Nau mai! Piki mai! Kake mai! Kia titiro whakamua tahi atu tātou hei para i te huarahi ki te whakaara ake anō i te reo o te ao hou kei mua i a tātou, hei whakapakari i ō tātou mōhio, hei waiū mō te whakatipuranga ki te inu i te puna mātauranga, i te kete tuauri, i te kete tuatea, i te kete aronui. Otirā, kia para tātou i te huarahi hei kuhu i a tātou ki te hopu me te ako i te reo Māori i roto i tēnei ao hurihuri. I tua atu, kia mau motuhake tonu i a tātou te mana, te wehi, te tapu, te ihi o ia o tātou takitahi ake, i a tātou e hoe nei i ngā moana o iwi kē, o tikanga kē, o ao kē me ōna āhuatanga. Kia tū maitai tātou ki te tiro ā-ao, ki te hono atu ki taua ao mā te mirimiri i aua hono, e whakanui ana i a tātou i runga i te mana o tō tātou reo. Ko te kaupapa hei whaitanga mā tātou ko te titiro ā-ao ki te whakahono atu mā te huarahi o te kaupapa motuhake ake o tātou ake, arā, ko tō tātou reo.

He whai i ngā tohungatanga o te ako me rangahau ngā mātauranga o te reo Māori, o te ao hoki, kia puta ai i te ao pōuri ki te ao mārama.

Kua noho tūturu te reo Māori hei reo motuhake ake mō Aotearoa. Ko te ora, te mate rānei o te reo Māori kei runga katoa i ō tātou ūpoko. Ko ōna wharatanga i ngā wā kua pahure ake nei, kua whakaoho mai anō i te reo i te ao hou nei, arā hoki i ngā hōtaka reo Māori e whakahaerengia nei ki roto i Te Whare Wānanga o Waikato.


Careers

The ability to converse in both Māori and English has become increasingly important within a number of professional areas. The recognition of Māori as an official language of Aotearoa has been accompanied by an acknowledgement of tangata whenua issues within the community and society as a whole.

Some of these areas are:

  • Education (teaching and the development of learning resources);
  • Medicine (practice and therapy);
  • Research (tribal, national and museum);
  • Media (television, radio, publications and new developments);
  • Government (politics, research and translation);
  • Travel and Tourism;
  • And many others.

A Major in Te Reo Māori

To complete a major in Te Reo Māori, students must gain at least 120 points above 100 level including 60 points above 200 level. Students must include REOM313 and REOM314.


Supporting Subject in Te Reo Māori

The supporting subject should comprise 70 points including 40 points above 100 level. Students may take any Te Reo papers provided prerequisite requirements are met.


Specialisations within Te Reo Māori

Te Tohu Paetahi

Te Tohu Paetahi is Te Pua Wānanaga ki te Ao's flagship specialist programme for those students with a commitment to learning Māori, who wish to complete a Bachelor of Arts (BA) or Bachelor of Māori and Pacific Development (BMPD) degree.  It is a one year fulltime, full immersion programme taught through the medium of Te Reo Māori.

Te Reo Māori Language

This specialisation is available for the BBA(Fin), BCS, BECom, BMS and BTour. Students must complete REOM213, REOM214 and REOM313 including any prerequisites.

Te Reo Māori

This specialisation is available within the BMS International Management major. Students must complete REOM213, REOM214 and REOM313 including any prerequisites.


Papers in Te Reo Māori

The following papers are offered by the Faculty of Māori and Indigenous Studies towards a major in Te Reo Māori. For the full list of papers that count towards a major in Te Reo Māori, including papers offered by faculties other than FMIS, please refer to the Online Catalogue of Papers. Where the information contained within the Online Catalogue of Papers differs from that contained within this site, the Online Catalogue of Papers shall take precedence.

100 Level

REOM100 - Te Reo Māori me ōna Tikanga: The Māori Language and its Customs
REOM101 - Introduction to Conversational Māori for Absolute Beginners
REOM111 - Te Reo Māori: Introductory 1
REOM112 - Te Reo Māori: Introductory 2

200 Level

REOM206 - Te Ringa Tuhirau i te Kete Kōrero
REOM211 - Te Reo Māori: Intermediate 1
REOM212 - Te Reo Māori: Intermediate 2
REOM214 - Te Reo Māori: Post-Intermediate 2
REOM290 - He Rangahau Kaupapa Kōrero Motuhake: Directed Study

300 Level

REOM305 - Ngā Reo o te Moana-nui-a-Kiwa
REOM312 - Te Whakatakoto i te Kupu me ōna Tikanga Katoa: A Description of Māori Language
REOM313 - Te Reo Māori: Pre-Advanced
REOM314 - Te Reo Māori: Advanced
REOM316 - Te Reo Ahurei
REOM390 - He Ketuketunga Kaupapa Kōrero: Directed Study
TIKA310 - Ngā Pepeha, ngā Whakataukī me ngā Kupu Whakaari: Proverbial and Prophetic Sayings

500 Level

MAOR513 - Karanga me te Whaikōrero
MAOR530 - Te Rengarenga: Assessing Te Reo Māori in Competitive Contexts
MAOR531 - Te Kawariki: Practicum in Assessing Te Reo Māori in Competitive Contexts
MAOR552 - Te Kōrero, Te Tikanga, Te Wairua
MAOR560 - Te Karera: He Takawhetanga nā te Ngutu
MAOR570 - Te Mahi Rangahau: Māori and Pacific Research Methods and Issues
MAOR590 - Directed Study
MAOR591 - Dissertation
MAOR592 - Dissertation
MAOR593 - Māori Thesis
MAOR594 - Māori Thesis

800 Level

MAOR800 - Te Reo Māori MPhil Thesis

900 Level

MAOR900 - Te Reo Māori PhD Thesis