Breadcrumbs

Te Kohinga Mārama Marae

'The gathering of diverse understandings and enlightenments'

Ko te timatanga kōrero,
He hōnore, he kororia he maungārongo ki te whenua,
he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa.

Mihi ki te Kīngi Māori me tōna whare tapu,
Pai marire ki a rātou katoa.

Ki a rātou te hunga kua wairuatia,
Haere, haere, haere.

Ki a tātou te hunga ora,
Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Ko Te Aohurihuri te wharenui
Ko Te Otinga te wharekai
Ko Te Kohinga Mārama te marae.

The marae of the University  of Waikato is Te Kohinga Mārama.  The  Meeting House is Te Ao Hurihuri and the Dining Hall is Te Otinga.  The marae was opened in 1987 as part of the College of Education, and comes under the mantle of Kīngi Tūheitia Potatau Te Wherowhero VII , the Māori King, who  resides with his people here in the Waikato region.  The marae is under the stewardship of the  people of Ngāti Haua and Ngāti Wairere, and the University community of staff  and students.

Te Kohinga Mārama Marae  provides a place for students and staff of the University of Waikato to uphold and maintain the use of Te Reo and Tikanga Māori.  It is an integral part of the University,  where occasions such as formal welcomes, graduations, wānanga and celebrations take place.Located on the expansive  campus of the University of Waikato, Te Kohinga Mārama Marae is accessed via  Gate 4 on Hillcrest Road, Hamilton.


Tēnei  te Whare Wānanga o Waikato e whakatau nei i ngā iwi o te ao
ki  roto i te riu o te awa e rere nei, ki runga i te whenua e hora nei,
ki  raro i te taumaru o ngā maunga whakaruru e tau awhi nei.
Nau mai, haere mai, haere mai.

marae