Pātai Arotake Pepa

Pātai He kupu āwhina mō te arotakenga pepa
Ko aku wheako i roto i tēnei pepa, i hāngai tonu ki ngā pārongo i whakaratohia mai i roto i te rārangi mahi I āta whakaahua te rārangi-mahi i ōku wheako i roto i te pepa, ko ngā kai o roto, ngā tūmomo aromatawai (me ngā wā aukati hei tuku mahi), he aha ngā rauemi me mātua whai, ka pēhea hoki te whakahaere o te pepa.
He mea āwhina ngā huarahi ako kia tutuki i a au ngā huanga ako mō tēnei pepa. “Ko ngā huarahi ako” tērā pea he whakamātautau, he aromatawai, he akoranga tautoko, he kauhau, he hui ki te kaiako (hei tauira, ko ngā hāora mahi-ā-tari), ko te whakamahi i ngā hangarau ipurangi, ko ngā haerenga rangahau me ngā mahi-ā-rōpū.
Ko ngā mahinga aromatawai i tautoko i tāku i ako ai. “Ko ngā mahinga aromatawai” tērā pea he whakamātautau, he pūrongo whare-rangahau, he tuhinga rānei (hei tauira) me hāngai tēnei ki ngā kai o roto i te pepa kia piki ai te māramatanga ki ngā rangahau.
He mea āwhina ngā kai-o-roto i te pepa kia whānui atu tōku mōhiotanga. “Ko ngā kai o roto i te pepa” tērā pea he rangahau nō te kauhau, ngā pānuitanga, ngā puka-kaupapa, ngā rauemi ipurangi, me ētehi rangahau atu anō.
He mea āwhina te waihanga o te pepa mōku, kia arotake au i ētehi kaupapa whakaaro rerekē, ētehi ariā me ētehi whakaharataunga anō hoki. “Ko te waihanga pepa” tērā pea ko te hanganga nui o te pepa, te whakaraupapa pārongo, te whakaraupapa wā mō ngā whakataunga-mahi, me te toimaha o ngā mahi katoa o te pepa.
I tino whakaraupapahia tēnei pepa. Kua tino whakaraupapahia te pepa mehemea e matapaetia ana te toimaha o ngā mahi, te ōrite o ngā mahi, mehemea rānei kua tino whai rauemi te pepa (hei tauira, ko ngā hāora-ā-tari, ngā akoranga tautoko me ngā wā-ngohe) mō te tokomaha o ngā tauira.
Tōna mutunga, he wheako pai i whāia, nōku e ako ana i tēnei pepa. Whakautua tēnei pātai mā te āta whakaaro ki ngā whakautu kua hora kē mai koe me te tāpiri hoki i te aha noa nei i whai wāhi ai ki ō wheako ako
He aha ngā tūāhuatanga o tēnei pepa i āwhina ai i tō ako?

Hei tauira: Ko ngā kai o roto, te waihanga pepa, ngā rauemi, ngā aromatawai, te toimaha o ngā mahi, ngā akoranga tautoko, ngā haerenga rangahau, ngā awheawhe, ngā ngohe, ngā kauhau me ngā taputapu ipurangi hoki rānei.

 

Me whakawhāiti mai āu pitopito kōrero kia hāngai noa ki tēnei pepa, kia kaua hoki e whakapuaki i ō whakaaro mō te pūkenga.

He aha pea ētehi whakatikatikahanga mō tēnei pepa?

Hei tauira: Ko ngā kai o roto, te waihanga pepa, ngā rauemi, ngā aromatawai, te toimaha o ngā mahi, ngā akoranga tautoko, ngā haerenga rangahau, ngā awheawhe, ngā ngohe, ngā kauhau me ngā taputapu ipurangi hoki rānei.

 

Me whakawhāiti mai āu pitopito kōrero kia hāngai noa ki tēnei pepa, kia kaua hoki e whakapuaki i ō whakaaro mō te pūkenga

 

Pātai Arotake Whakaako

Pātai He kupu āwhina mō te arotakenga pepa
I whakamōhio mai te kaiako he aha hei whāinga māku Mārama ana ngā whakamahuki a te kaiako mō ngā whāinga e hāngai nei ki ngā mahinga aromatawai, ngā wā-aukati, te whakamahi i ngā rauemi o te pepa, kia pēhea hoki e whai hua ai āu mahi ki roto i te pepa.
I tino whakamahukitia e te kaiako ngā kai-o-roto i tēnei pepa. I tini tonu ngā ahunga whakaako a te kaiako hei whakamahuki i ngā kai o roto i te pepa, ā, ka whakaratohia mai he rauemi atu anō mehemea i te hiahiatia (ko ngā kauhau, ngā pānui, ngā pepa, ngā ariā me ngā pukapuka kaupapa rānei).
I ākina au e te kaiako kia hihiri rā te whai wāhi mai ki roto i tāku i ako ai. Nā te kaiako ngā tauira i tino tautoko kia whai wāhi ki roto i te hātepe ako, nāna hoki rātou i āki kia whai whakaaro ki ngā kaupapa hou me te rapa hoki i ā rātou ake whakautu.
I tini tonu ngā ahunga-whakaako a te kaiako nei kia whanake rā taku ako. “Ngā tini ahunga”. (hei tauira) Ko te te tuku i ngā kai o roto, ko te whakamahi i ngā taputapu ipurangi, ngā rauemi me te whakamahi hoki i ngā rangahautanga.
I whaihua ngā urupare a te kaiako mō te ako a te tauira. He mea arotau ngā “Urupare whaihua” whāiti te aro, he mea āwhina hoki e taea ai e ngā tauira ā rātou mahi te whakapaipai ake. Koinei pea ko ngā urupare aromatawai, ngā pitopito kōrero mō te kaneke whakamua a te tauira me ngā whakautu hoki ki ngā pātai e hāngai rawa nei ki tēnei āhua.
He mea whakaatu te āro o te kaiako ki ngā āhuatanga ako a ngā tauira. Mā te whakawātea i a ia anō kia hui ki ngā tauira ki te matapaki i te pepa āro ai te kaiako ki tō te tauira akoranga.
Tōna mutunga, i āwhinatia e te kaiako tāku i ako ai. Whakautua tēnei pātai mā te āta whakaaro ki ngā whakautu kua hora kē mai koe me te tāpiri hoki i te aha noa nei i whai wāhi ai ki ō wheako ako.
He aha ngā huarahi āwhina i whāia e te kaiako kia ako ai koe?

Hei tauira: Ko ngā ahunga whakaako, te whakawhitiwhiti kōrero ki ngā tauira, te whakaratarata i te tangata, te whakahokihoki urupare, te mārama o ngā whakamahuki me te kaikaha hoki.

 

Me whakawhāiti mai āu pitopito kōrero kia hāngai noa ki tēnei kaiako anake.

He aha pea ētehi whakatikatikahanga hei whai mā te kaiako kia pai ake ai ō wheako ako?

Hei tauira: Ko ngā ahunga whakaako, te whakawhitiwhiti kōrero ki ngā tauira, te whakaratarata i te tangata, te whakahokihoki urupare, te mārama o ngā whakamahuki me te kaikaha hoki.

 

Me whakawhāiti mai āu pitopito kōrero kia hāngai noa ki tēnei kaiako anake.

 

He Pātai Āpiti (mō te pepa me ngā arotake whakaako):

  • Ngā Pitopito Kōrero Whānui

Inenga

  • Kaha Whakaae
  • Whakaae
  • Whakahē
  • Kaha Whakahē
  • Kāre e taea te kī

Please contact the Evaluation Team if you have questions.

Evaluate your papers now