Te Kura Toi Tangata | School of Education

Māori

Kua herea Te Kura Toi Tāngata ki te mātauranga me te whanaketanga o Ngāi Māori. Ka whāngai mātou i ngā ākonga e rapu tautoko, tohu mātauranga, kaiako e hiahia ana ki te hiki i ō rātou pūkenga, me ngā kairangahau e hiahia ana ki te tuku mōhiotanga hou.

Pātata ana ki te Kura Toi Tāngata ko Te Kohinga Mārama Marae, te pūtahi mō ngā tikanga Māori arā te pōwhiri, te hui. Ka whakamahi hoki hei wāhi ako, ā, hei papa toro mō ngā kura. Ko Te Kōtihitihi – Ngā Tuhinga Reo Māori te puka pito kōrero o te whare wānanga, ā, hei kohikohinga o ngā tuhinga a ngā tauira, kaimahi hoki.

Te Kura Toi Tangata (The School of Education) is committed to the education and development of Māori. We cater for students seeking support and teaching qualifications, teachers interested in professional development and researchers keen to contribute new knowledge.

Adjacent to the School is Te Kohinga Mārama Marae; a focal point for pōwhiri and hui. The marae can also be used as an educational resource and a venue for visiting schools. Te Kōtihitihi – Ngā Tuhinga Reo Māori is the University’s journal, which accepts submissions from students and staff.

Scholarships for Māori Students

The majority of iwi scholarships/grants listed here are for descendants of the iwi/hapu. Talk to a Division mentor for further support with these applications.

Undergraduate

Postgraduate

Other weblinks