Putanga 1 (2011)

RĀRANGI KAUPAPA

 

 

Te Whakapuakitanga

Te Kāhautu Maxwell

 4

 

Mihi

Jackie Tuaupiki

 5

Ngā Tuhinga

Te tikanga me ngā kawa (ariā)

Pou Temara

 9

Ko ētehi waiata tangi o Pare Hauraki (ariā)

Korohere Ngāpō

 19

 He titiro ki ētahi o ngā rerekētanga me ngā ritenga o te karakia tūturu Māori me ngā karakia karaitiana Māori (ariā)

Ēnoka Murphy

 27

 Kai hea te mana o te reo Māori? (ariā)

Rangi Matamua, Pou Temara

 39

Ko te Korokoro o te Parata: Ko tātou tonu (ariā)

Rawinia Higgins

 45

 Ue Waerea (ariā)

Jackie Tuaupiki

 55

Kaupapa Tito

 

Te Matua Tangata (ariā)

Te Kāhautu Maxwell

 73

Tāpae Whakaaro

Whakahokia te reo ki tōna taioretanga: He rautaki reo mō Waikato-Tainui (ariā)

Raukura Roa

 79

Arotake Pukapuka

The Truth About Stories: A Native Narrative By Thomas King (ariā)

Zanna Douglas

89

 

Te tikanga me ngā kawa

Pou Temara

Te Pua Wānanga Ki Te Ao, Te Whare Wānanga o Waikato

Ariā

Ko te tikanga te kaitohu i te huarahi tika e pai ai te whakahaere a te Māori i a ia anō. Ki te kore he tikanga e kore e pai tāna noho, ka mate tōna mauri, te mutunga atu ko tōna toiora ka mate. Ki te kore he tikanga, ka  tūtakarerewa te kāhui. He pērā anō te kawa. Ki te kore he kawa, ko taua āhua anō o te pāihiihi o te whakaaro, ko te noho i roto o te kōpā, te mutunga atu ko te pakanga. Engari he nui ngā pōhēhētanga mō te tikanga me te kawa. Ko ētahi tohunga e kī ana he tapu kē atu te kawa i te tikanga, ko ētahi anō e tohe ana mō te tapu o te tikanga. He tohunga anō e kōkiri ana i te haumanutanga o te tikanga me te tāharaharatanga o te kawa. Kai tēnei tuhinga e takoto ai ngā whakamārama mō te tikanga me te kawa me te rerekētanga o tētahi i tētahi.

Ko ētehi waiata tangi o Pare Hauraki

Korohere Ngāpō

Te Kura Toi Tangata, Te Whare Wānanga o Waikato

Ariā

Inā hiahia ai te tangata kia mōhio ngā momo mōteatea o Pare Hauraki i ngā wā o mua me huri atu rātou ki ngā wāhi kohinga waiata pērā i Ngā Mōteatea a Ngata. Ka mutu kua tuhia tēnei pitopito kōrero hei tautoko atu i te hui waiata tawhito i whakatūria i Te Whare Wānanga o Waikato i te 2008. He tirohanga tēnei tuhinga ki te momo o ngā waiata e rua kāore i āta waiatahia, i āta rangona i runga i ngā marae o Hauraki ā mohoa nei. Ka mutu mā te waihape atu anō ki tētehi waiata i titoa e Pua ki Tawhiti mō tōna tungāne tae noa atu ki te waiata tangi i titoa e Wetea rāua ko Tūkehu, tēnā pea, ka ara ake anō te whakaaro me hoki anō ngā iwi o Pare Hauraki ki te waiata atu anō i ēnei waiata.

He titiro ki ētahi o ngā rerekētanga me ngā ritenga o te karakia tūturu Māori me ngā karakia karaitiana Māori

Ēnoka Murphy

Te Pua Wānanga Ki Te Ao, Te Whare Wānanga o Waikato 

Ariā

Puta noa i Aotearoa he maha tonu ngā wāhi me ngā wā e rāngona ai e te tangata tēnei mea te karakia. O ēnei wā ko ngā karakia e rangona ai he karakia Māori tonu engari kua kaha kē ake te hari i te karakia karaitiana me ōna whakatakotoranga. Ka mutu, tērā rā ētahi rerekētanga me ētahi ritenga o te karakia Māori tūturu nei me ērā o te karakia karaitiana. Nā, nō roto ake i ngā tau toru tekau nei, kua nui te whawhai a te Māori puta noa ki te hahū ake, ki te whakahoki mai, ki te whakaora mai anō i tōna reo, i ōna tikanga, i tōna titiro tonu ki tōna ao kia pakari ai, kia noho mārō hītarari mai anō ai mō ngā uri whakatupuranga kei te heke. Nā reira, e whai take ana kia whēiroiro ai ētahi o ngä rerekētanga me ngā ritenga tonu o ngā momo karakia e rua nei.

Kai hea te mana o te reo Māori?

Rangi Matamua

Te Pua Wānanga Ki Te Ao, Te Whare Wānanga o Waikato 

Pou Temara

Te Pua Wānanga Ki Te Ao, Te Whare Wānanga o Waikato 

Ariā

Kai roto i tēnei waiata a Te Matua Tangata e kī ana, he mātauranga ake te ruru rāua ko te heihei i te tangata. E taea ana e te ruru rāua ko te heihei te wehewehe i ngā hāora o te pō, i te mea ko te pō te wā rērere o te ruru, ko te pō te wā e tangi ai tōna reo. He mea hanga te ruru mō te pō. Ko tā te heihei he nehu atu i te pō, he whakaō, he karanga i te awatea ki te ao. Kua eke mai te tuarā nui o awatea, kua oho te ao, kua hoki te ruru ki tōna puta, kua ketuketu ko te heihei. Ka pō, kua hoki ko te heihei ki tōna taumatua, kua oho ko te ruru.

Ko te Korokoro o te Parata: Ko tātou tonu

Rawinia Higgins

Te Whare Wānanga o te Ūpoko o Te Ika a Māui

Ariā

I roto i ngā kaupapa whakaora i te reo Māori kei te waipukehia tātou e te reo Pākehā. Ahakoa he aha te kaupapa kei te mate tonu te reo Māori, ā kāore anō tātou kia kite kei hea te ara tika hei karo atu i te korokoro o te parata. Kāore hoki tātou e titiro me pēhea e whakarekareka ai te reo ki te huhua o ngā Māori, tuatahi; tuarua ki te motu whānui. Ko te āhua nei ko tātou tonu kei te patu i tō tātou reo. He tere nō tātou ki te whakahāwea i ngā tūmomo kaupapa whakaora reo Māori. Kei ngā ngutu noa iho te mate nui ki te reo Māori. Ka ara mai he kaupapa whakaora reo, arā kē te tokomaha o ngā tāngata e patu ana i taua kaupapa. Ahakoa ko wai, kāore tētahi kaupapa e noho tapu ana. Katoa kei te tātāhia e tātou tonu. Nō reira, me aha? Me tuku kia mate? Me pēhea te patu i te korokoro o te parata mehemea ko tātou tonu taua taniwha?

Ue Waerea

Jackie Tuaupiki

Te Pua Wānanga Ki Te Ao, Te Whare Wānanga o Waikato

Ariā

Mai i Mōkau ki Tāmaki, Mangatoatoa, Pare-Waikato, Pare-Hauraki, Te Kaokaoroa o Pātetere, ko te whakapono, nā Tāwhaki i piki te poutama ki te tāhuhu matapu, ka riro mai i a ia ngā kete o te wānanga. E kīngia ai, ko te pūtake tērā o te mātauranga Māori. Hei tā Wiri (2001), nā te mātauranga Māori, ko te mātauranga Māori ā-waha. Nāna, ko te waiata. Nā te waiata, ko te karakia. Kei raro i te karakia, ko te takere kaupapa tēnei, ko te waerea. Ko te whāinga o tēnei tuhituhinga, he rangahau i ngā pūtake o te waerea me te āta titiro ki ngā kaupapa kei a ia me tōna kawe i roto i aua kaupapa i ngā wā o mua, ā, nō nāianei hoki. Ko te waerea te pane o ngā karakia Māori ki roto o Tainui, otirā, ki roto i ngētehi o ngā whakaritenga, ā, ka tirohia ngēnei whakaritenga e rere ai te waerea, pēnei i te tomo whare, i te tomo urupā, i te takahi whare, i te whakamānu waka me te maha o ngā mahi a te ao Māori ki roto o Tainui.

Te Matua Tangata

Te Kāhautu Maxwell

Te Pua Wānanga Ki Te Ao, Te Whare Wānanga o Waikato

Ariā

He haka tēnei e körero ana mō te taenga mai o te whakapono o Te Matua Tangata, arā, Te Ringatuū, ki roto o Te Whakatōhea i raro i a Hira Te Popo, ariki o Ngāti Ira ki roto o Te Whakatōhea.

Whakahokia te reo ki tōna taioretanga: He rautaki reo mō Waikato-Tainui

Raukura Roa

Te Pua Wānanga Ki Te Ao, Te Whare Wānanga o Waikato

Ariā

Ko te kaupapa o tēnei pepa, ko te whakatakoto i tētehi mahere rautaki hei whakakaha, hei whakapakari i te reo Māori o te iwi o Waikato-Tainui. Ehara tēnei i te pepa wetewete i te rautaki whakaora reo, ehara hoki i te pepa tātari i ngā rautaki whakaora reo o te ao. Engari ia, he pepa whakatakoto i ōku whakaaro mō tētehi huarahi e ora ai te reo o Waikato-Tainui. Kei te rārangi whakapuakanga ētehi rauemi i toro atu ai au, heoi, kāore i āta tātarihia mō tēnei pepa. Nō reira, e rima ngā wāhanga o tēnei pepa. Ko te wāhanga tuatahi, he whakakaupapa i tēnei rautaki. Ko te wāhanga tuarua, he whakamārama i ngā whakahaeretanga o te iwi. Ko te wāhanga tuatoru, he whakatakoto i ngā whāinga o te rautaki. Ko te wāhanga tuawhā, he whakatakoto i te mahere e tutuki ai ngā whāinga o te rautaki. Ka mutu he whakatakoto whakaaro atu anō kāore i whakauru ki roto i te rautaki.

The Truth About Stories: A Native Narrative By Thomas King

Zanna Douglas

Te Whare Wānanga o Waikato

Ariā

The truth about stories is that that’s all we are.” Koinei ngā kupu e tika ana hei whakamana i te āhua o te pukapuka nei nā Thomas King i tuhi. Ko te pakiwaitara tētehi āhuatanga e pupuri nei e te iwi taketake, he huarahi e mārama ai tātou ki te huringa o te ao. He taonga hoki ēnei kua take mai nō mua rā anō, kia kore e warewaretia wā tātou hītori, kia pupuri tonu hoki ki ngā kōrero ō mua, ngā kōrero e puawai ai te tuakiri o te tangata. Mō King, ka hanga te pakiwaitara i te tangata, nā koianei te pūtakenga mai o tāna aronga i roto i te pukapuka nei. Ko tāna he whakatakoto mai i ngā pakiwaitara kua rangona e ia i roto i ōna tau, me kī ko ngā hītori nō tōna iwi. Ko tētehi o ngā āhuatanga matua ka tū mai i roto i te tuhituhinga nei ko tāna kōrero mō ngā āhuatanga kua pā ki a ia i roto i tōna oranga. He huarahi pai tēnei hei whakamahana atu i te kaituhi ki te kaipānui, mā reira e āhei ana te kaipānui ki te whakawhanaunga atu ki te ngako o ngā kōrero o roto i te pukapuka.